четвъртък, октомври 27, 2011

Баклава с награда на "Златна Роза" 2011

За находчивото, белязано с таланта и чувството за художествена мярка ангажиране на практически целия богат арсенал от кинематографическите изразни средства (от композицията на кадъра и играта с крупностите и ракурса, през каданса, монтажа и мишунга) за създаване на нова, плътна авторова екранна действителност, при това в дебютен филм

Наградата на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет "Свети Климент Охридски"

"Горчивата чаша",

която се присъжда за принос в развитието на съвременния филмов език

на 30 Фестивал на българския игрален филм "Златната Роза", Варна 2011, се присъжда на филма "БАКЛАВА"

в лицето на сценариста и режисьора Алексо Петров.

Варна, 13.10.2011

Няма коментари: