сряда, юни 02, 2010

В ИМЕТО НА НАРОДА / In the name of the People...

съдия Мариета Бушандрова

pайонeн прокурор на Бургас Андрей Червеняков

В ИМЕТО НА НАРОДА


При изследването на официалните трейлъри към филма «Баклава» и на копие от филма «Баклава», с продължителност 106 минути, било установено, че филмът «Баклава», съдържа редица отделни сцени, които се индентифицират като неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, изобразява се и симулирани полови отношения между лица от различен пол , както следва :

Сцените с русата проститутка съдържат неприлични жестове от нейна страна, непристойно поведение на детето към нея, песен с нецензурирано съдържание

Целувката между двете деца на фона на песен

Сцената на симулиран полов акт , показана в едър план.

Разговорън на сутеньора с проститутката е придружен с нецензурирани изрази /псувни/

Сцената с голия човек и веригата

Сцената на продължителната целувка между двама униформени полицаи

Груповата сцена с участието на момичето в селските дрехи и мъжката компания.

...

От субективна страна, деянията са осъществени при пряк умисъл като форма на вина. П. е съзнавал общественоопасния им характер, предвиждал е общественоопасните им последици и е допускал настъпването на тези последици и пряко и целенасочено се е стремял към тяхното настъпване.

По този начин, с така определените наложени наказания, съдът счита, че в максимална степен ще бъдат постигнати цели на наказанието и обвиняемият ще се поправи и превъзпита.

По изложените съображения, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА А.Ц.П. с ЕГН: **********,***, адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, понастоящем с неустановено местоживеенев за ВИНОВЕН в това, че в периода от 15.06.06 до 30.09.06г. в град Бургас, в качеството си на режисьор и продуцент на филмов проект с име „Баклава" , без надлежно разрешение дадено от областна дирекция „Инспекция по труда" гр.Бургас, съгласно чл.302 ал.2, вр.чл.301 ал.3 от Кодекса на труда е приел на работа-участие като актьор в заснемането на сцени от филма "Баклава" малолетното лице Х.Х.А...